Åstrupvej 10 - 9800 Hjørring

  • Brandskade

    Brandskade

Brandskade

Har man været udsat for en større brandskade på sin bygning skal der laves en erstatningsopgørelse/skadeopgørelse. Grundlaget for beregning af erstatningen er forsikringspolicen samt forsikringsbetingelserne, heri står der hvad der er forsikret og særlige forhold.

JPH Forsikringsskader A/S har mange års erfaring med opgørelse af brandskader over hele landet. 

Erstatning efter brandskade

Der kan være tale om en totalskade eller en reparationsskade. Uanset hvad der er tale om, så er det vigtigt at man foretager en grundig gennemgang af skaderne.

En opgørelse over erstatning ved brand består i, at man regner på alle dele af bygningen, helt ned til antal af fodlister. Det kræver en meget grundig gennemgang af bygningen samt ofte møde med forsikringstager så alle detaljer kommer med. Herefter bliver der lavet en mængde- og priskalkulation. En så detaljeret opgørelse af brandskaden er nødvendig for at sikre, at I som forsikringstager modtager korrekt erstatning efter brandskaden. De fleste bygningsforsikringer er indtegnet som en nyværdiforsikring med restværdierstatning, Dog er der ofte den regel, at bygningen ikke må være forringet mere end 30 %, Det vil sige, at der i de fleste tilfælde betales nyt for gammelt. Er en bygning forringet mere end 30 % fradrager man i erstatningen med værdiforringelsesprocenten. 

Restværdierstatningen giver forsikringstager mulighed for, i stedet for reparation, at få opført en ny tilsvarende bygning, hvis en bygningsskade overstiger en given % (se forsikringsbetingelserne) men ofte skadet 50% eller mere.  Er der usikkerhed om en bygning er skadet mere en 50% laves der en skadegradberegning.

OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.