Åstrupvej 10 - 9800 Hjørring

  • Vandskade

    Vandskade

Vandskade

Vandskader kan forårsages af mange ting. Vandskader er ofte en følgeskade efter de egentlige skader. Det kan være i forbindelse med rørbrud på vand- eller varmeinstallationen, brud på kloakker, stormskader, eller slukningsvand fra brandslukningen.

Det er i alle tilfælde vigtigt, at få stoppet skaden. Dette både tilførsel af vand, men også hurtig fjernelse af det vand der er kommet ind i bygning er vigtig for at undgå yderlige skader.

I forbindelse med selve udbedringen, skal man som udgangspunkt have fjernet alle skadede bygningsdel, udtørret blivende bygningsdele samt efterfølgende reetableret bygningen. I denne forbindelse kommer skimmelsvamp problematikken oftest i spil, da skimmelsvamp under optimale forhold begynder af gro ellerede i løbet af få dage. Derfor er det i nogle tilfælde nødvendig med en skimmelafrensning inden reetableringen kan påbegyndes.

Det er i løbet af denne proces, at JPH Forsikringsskader A/S hjælper skadelidte. Vi gennemgår bygningen for at få klarlagt omfanget og derved få overblik over processen frem til bygningens færdiggørelse. Vi har personale der er uddannet hos teknologisk institut i fugtskader og vi har mulighed for, selv at foretage kontrolmålinger. Alt dette foregår i samarbejde med taksator, skadeservice og selvfølgelig skadelidte, således at skadelidte kan føle sig tryg ved udbedringsarbejderne.

Referencer

OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.